2017 m.

  2017 m. Beglobio prieglaudos gyvūnų kaitos ataskaita

   Šunys   Katės   Iš viso 
Gyvūnų skaičius 2017 m. sausio 1 d. 32  67  99 
Priimti  56  664  720 
Padovanoti  44  204  248 
Grįžę namo, suteikta pagalba  13  420  433 
PSP  11  11 
Mirę  36  38 
Gyvūnų skaičius 2017 m. gruodžio 31 d.  29  60  89