2018 m.

  2018 m. Beglobio prieglaudos gyvūnų kaitos ataskaita

   Šunys   Katės   Iš viso 
Gyvūnų skaičius 2018 m. sausio 1 d. 29  60  89 
Priimti 61  533 594
Padovanoti 47  163 210
Grįžę namo, suteikta pagalba 17  359 376
PSP  0  2 2
Mirę 14 16
Gyvūnų skaičius 2018 m. gruodžio 31 d. 24  55 79