2019 m.

  2019 m. Beglobio prieglaudos gyvūnų kaitos ataskaita

   Šunys  Katės  Iš viso
Gyvūnų skaičius 2019 m. sausio 1 d.  24 55  79
Priimti   73  586  659
Padovanoti   49  173  222
Grįžę namo, suteikta pagalba  19  390  409
PSP  0  2  2
Mirę  2  22  24
Gyvūnų skaičius 2019 m. gruodžio 31 d.  27  54  81